Välkommen till Silléns fönsterhantverk!

Silléns fönsterhantverk startades 1990 av Sven Sillén.

Bakgrund: möbelsnickare, byggnadsvårdare, delvis självlärd, delvis i lära hos äldre mästare.

Träteknisk utbildning Stenebyskolan 1989, Fönsterhantverkarna Ystad 1991.

Vi är verksamma inom byggnadsvård och möbelhantverk.

Vi restaurerar framförallt fönster och dörrar i hus byggda före 1960 och hantverksmässigt tillverkade möbler.

Vi arbetar både mot privatpersoner och företag.

Pengar att spara
Det byts årligen fönster av god kvalitet för miljonbelopp. Oftast skulle relativt enkla åtgärder ha kunnat rädda fönstren och sparat pengar.

Äldre fönster ofta bra
Fönstren är husens ögon. De är tillverkade för att passa i huset vad gäller färg och form. Det är inte lätt att återskapa detta vid byte. Dessutom har gamla fönster efter renovering och tätning i flera fall lika bra eller t.o.m. bättre värme- och ljudisolering än nya fönster.

Målsättningen med arbetet:
att rädda kulturhistoriska värden.
att återföra fönster och andra byggnadsdetaljer till ursprungligt skick och därtill hörande livslängd.
att uppfylla dagens krav på täthet, värme- och ljudisolering.